Onderwerp: Bezoek-historie

Herstel van een natuurlijk ecosysteem : het effect van de sanering van het veenkoloniale afvalwater op diatomeeënpopulaties in de Dollard
Publicatiedatum:01-05-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Peletier; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

In de periode 1976 t/m 1980 zijn de effecten van stressfactoren op de verspreidingspatronen en dichtheden van diatomeeën op de Oost Friese Plaat in de zuidoost hoek van de Dollard bestudeerd. Deze stressfactoren zoals hoge en lage zoutgehaltes, hoge ammonia en sulfide concentraties waren een gevolg van lozingen van zoet, met organisch afval verontreinigd, water bij Nieuwe Statenzijl. Na een aantal jaren van afnemende lozingen bleek in 1987 de diatomeeënpopulatie nog te bestaan uit dezelfde soorten maar traden wel echte verschuivingen in de soortensamenlstelling op. De verschuivingen passen in het algemeen goed in het patroon zoals verwacht werd op grond van biologische en niet-biologische veranderingen in het onderzoeksgebied. Het gebied staat echter nog steeds onder druk van de resterende afvalwaterlozingen. De uniforme dominantie van dezelfde groep diatomeeën bevestigt dit. De opgetreden verschuivingen zijn evenwel indicatief voor een verminderende belasting van het Dollard ecosysteem.

 

Annotatie

16 p.
ill. ; 30 cm
Rapport DGW-92.004. - Met lit. opg.

Naar boven