Onderwerp: Bezoek-historie

Herintroduktie van zeegras in de Waddenzee : het verloop van de beplantingen in 1992-1994 & zaadexperimenten
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), Vakgroep Oecologie, Werkgroep Aquatische Oecologie; D.C.R. Hermus

 

Samenvatting

Onderzoek verricht naar de mogelijkheden om Zostera marina L. en Zostera noltii Hornem. terug te krijgen in de Nederlandse Waddenzee. Uit dit onderzoek blijkt dat Groot zeegras in staat is om op de diepte +15 tot ongeveer -20 cm NAP gedurende de groeiperiode in de zomer en najaar zich te handhaven. Op diepere niveaus blijken de planten niet bestand te zijn tegen de sterke waterdynamiek. Op de hoge niveaus op het wad (+15 to -20 cm NAP), ligt de cruciale factor van het uiteindelijk niet succesvol verloop in de overwintering. Deéénjarige populatie slaagt er niet in om via zaad te overwinteren en in het voorjaar op te komen.

 

Annotatie

94 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Directie Noord-Nederland (NN)
Met lit. opg.

Naar boven