Onderwerp: Bezoek-historie

HCBS hooggeconcentreerde benthische suspensie : SILTMAN voorstudie
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); J.C. Winterwerp

 

Samenvatting

Eerste aanzet tot een mathematisch-fysische beschrijving van een aantal relevante processen van een drie-dimensionaal waterbewegingsmodel en sedimenttransportmodel. Centraal hierbij staan de volgende drie kernvragen: Waar komt het slib vandaan? ; Hoe wordt het slib getransporteerd? ; Onder welke condities bezinkt het slib?

 

Annotatie

[25] p.
fig.
Z1013
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) in het kader van project SILTMAN
Met lit. opg.

Naar boven