Onderwerp: Bezoek-historie

Harmonische analyse na uitfiltering meteo-effect
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Doekes; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Deze nota behandelt de vraag, hoe men m.b.v. het vooraf verwijderen van meteorologische invloeden een harmonische analyse kan verkrijgen, die een juistere beschrijving van het astronomisch getij geeft. Twee methoden zijn beproefd: het vooraf vervangen van perioden met veel meteo-effect door voorspelling, en het vooraf elimineren van het meteo-effect over de hele periode, waarvoor dan een onafhankelijke schatting nodig is. (De door het KNMI geleverde opzetten van het model-Timmerman zijn hiervoor gebruikt). De eerste methode is arbitrair en tijdrovend, en blijkt hoegenaamd geen andere resultaten dan een directe analyse op te leveren. De tweede methode biedt wel mogelijkheden. Naar een en ander is verder onderzoek gaande.

 

Annotatie

5 p.
17 bijl. , tab., graf. ; 30 cm
Nota nr. GWIO-85.002

Naar boven