Onderwerp: Bezoek-historie

Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO); Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ); Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek - CEMO (NIOO-CEMO); Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO-DLO); Waterloopkundig Laboratorium (WL); G. Wintermans, P. Molegraaf, F. Steyaert ...[et al.]

 

Annotatie

[70] p.
ill.
(BEON rapport ; 96-5)
Bevat de volgende delen met titel: Ecotopes in the Wadden Sea ; Spatial distribution of the North Sea fish assemblages with special reference to the coastal and estuarine waters of the Netherlands ; Habitat characteristics of resident, non-spawning and nursery-type fish species of the Dutch coastal zone ; Micro-macro : een onderzoek naar de relatie tussen hydrodynamische factoren en kleinschalige verspreiding van macro-benthos.
BEON = Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek van de Noordzee/Waddenzee
Met lit. opg.
ISSN 09246576

Naar boven