Onderwerp: Bezoek-historie

Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren : deel 2: fysische doelvariabelen
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie (NIOO, CEMO); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); R.H.M. Eertman

 

Samenvatting

In dit WSV-rapport wordt de huidige en de historische ontwikkeling van relevante fysische doelvariabelen voor de Nederlandse zoute wateren in kaart gebracht: Ligging kustlijn ten opzichte van de basiskustlijn ; Natuurvriendelijke oevers, met als onderdeel hiervan lengte oever/kust ; Getijvolume ; Oppervlakte intergetijdegebied.

 

Annotatie

42 p.
ill.
(Watersysteemverkenningen (WSV) 1996)
Werkdocument RIKZ/AB-96.842X
Met lit. opg.

Naar boven