Onderwerp: Bezoek-historie

Vastlegging bestaande kennis squeezingproces
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL)

 

Samenvatting

Legt alleen de bestaande WL-kennis vast. In hoofdstuk 2 is de probleem- en doelstelling weergegeven van deze korte studie, gevolgd door een korte theoretische beschouwing over de toepassing van plasticiteitsmodellen (hoofdstuk 3). Om enige verwarring te voorkomen is in hoofdstuk 4 vastgelegd wat de termen in de gebruikte formuleringen voorstellen. In hoofdstuk 5 is de in (Bisschop en Van Kesteren, 1993) vastgelegde vuistregel afgeleid. De diverse modelleringen waarin de invloed van respectievelijk de dikte sliblaag-breedte belasting verhouding, wrijvingscoëfficiënt tussen folie en slib en de axiaal-symmetrische oplossing is meegenomen, zijn in hoofdstuk 6 vastgelegd. Tevens is de vergelijking van Matar-Salençon vergeleken met de vuistregel van Van Kesteren (hoofdstuk 7).

 

Annotatie

14 p.
bijl., fig.
J0962
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS,
Met lit.opg. BD)

Naar boven