Onderwerp: Bezoek-historie

Aquaduct onder de Gouwe bij Alphen aan de [den] Rijn : hydraulisch/nautisch onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Boogaard en E.W.B. Bolt

 

Samenvatting

Voor de aanleg van Rijksweg 11-oost (RW11) als autoweg zal een aquaduct worden gebouwd voor de kruising met de Gouwe bij Alphen aan den Rijn. De uitvoering van het werk zal in twee fasen worden voltrokken, waarbij in iedere fase de breedte van de vaarweg tijdelijk ongeveer gehalveerd wordt. Tijdens deze bouwfasen moet de doorvaart van schepen gegarandeerd zijn. Het onderzoek omvat de volgende vier hoofdonderdelen: verkeersafwikkeling; verbetering stroombeeld en verloop; primaire golf van passerende schepen en bodem-erosie. Hoofdstuk 2 geeft een inleiding in de fysische verschijnselen en nautische overwegingen die een rol spelen en de begrenzing van de in dit onderzoek behandelde problemen. In hoofdstukken 3 t/m 6 komen achtereenvolgens het scheepvaartverkeer, het stroombeeld bij de vernauwing, de berekeningen van de primaire golf en de bodemerosie aan de orde.

 

Annotatie

232 p. in verschillende pagineringen
graf., fig., tab.
Q1845
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Bouwdienst Rijkswaterstaat, (RWS, BD)
Met lit.opg.

Naar boven