Onderwerp: Bezoek-historie

Troskrachtcriteria van schutsluizen : verslag bureaustudie
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Vrijburcht

 

Samenvatting

Tijdens het nivelleren ontstaan hydraulische krachten op de in de sluis liggende schepen. Deze krachten en de verticale verplaatsing veroorzaken krachten in de trossen en horizontale verplaatsingen van het schip. Het is in principe mogelijk om bij het ontwerpen van een vul- en ledigingssysteem de te verwachten troskrachten en de horizontale verplaatsingen te berekenen en te toetsen aan toelaatbare waarden. Bezwaren hierbij zijn de gecompliceerde berekeningen en het feit dat de verscheidenheid van trossen en trosbediening in de praktijk groot is. Om deze omslachtige weg voor het ontwerp te vermijden, is het gebruikelijk een troskrachtcriterium te hanteren en een maximale verticale snelheid van het wateroppervlak af te spreken.

 

Annotatie

VII, [77] p.
fig., tab., graf.
Q1443
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD)

Naar boven