Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie geotechnische ontwerpaspecten boortunnels
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.O. Molendijk; Grondmechanica Delft

 

Samenvatting

Bevat een inventarisatie van, voornamelijk aan literatuur ontleende, ontwerpmethodieken en "praktische" rekenregels, die kunnen worden gebruikt bij het ontwerp van een geboorde tunnel. Deze studie heeft zich beperkt tot geboorde tunnels met een grote diameter. Verder is deze studie toegespitst op het ontwerp van een boortunnel in voor Nederland karakteristieke omstandigheden. Onderwerpen die behandeld worden: Stabiliteit van het ontgravingsfront, omgevingsinvloeden, ontwerp van de tunnel-lining, buitenlandse richtlijnen en normen. Tot slot is een beperkte inventarisatie gemaakt van leemtes in de kennis omtrent het ontwerpen van boortunnels in Nederland

 

Annotatie

90 p.
fig., tab., graf.
Rapportnr.: CO-348670/17
(BSW-rapport ; 94-30)
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Bouwspeurwerk (BSW)

Naar boven