Onderwerp: Bezoek-historie

Classificatiesysteem als fundament voor duurzaam bouwen
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (IAHL) met medewerking van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat,Bouwdienst Rijkswaterstaat, (RWS, BD); R.H.P.K. Janssen, R. Koelewij, D.R. Krikke

 

Samenvatting

Een constructie is duurzaam als een optimum is gevonden tussen de aspecten levensduur, milieubelasting en landschappelijke inpassing. Materiaalkeuze, bouwmethode, energiegebruik en effecten van een constructie op landschap en milieu zijn van zeer grote invloed op de duurzaamheid van de constructie. Uitgezocht is welke criteria van invloed zijn op de duurzaamheid en in hoeverre deze daadwerkelijk objectief toetsbaar zijn. De criteria, zoals levensduur en milieubelasting zijn omgezet in toetsingsaspecten. Vastgesteld is welke aspecten de duurzaamheid van de constructie het meest beïnvloeden en welke aspecten dat in mindere mate doen. Aan de hand van die verdeling is een verschillend aantal punten toegekend. De toetsingsaspecten zijn omgezet in 77 vragen. Naast een handmatig te gebruiken systeem, is een model opgezet voor een snellere beoordeling m.b.v. de computer. Met behulp van het systeem is het mogelijk weg- en waterbouwkundige constructies op duurzaamheid te beoordelen en op dat punt door middel van een verschil in score met elkaar te vergelijken.

 

Annotatie

67 p.
ill., foto's
Met diskette
Afstudeeropdracht
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (W=RWS, BD)

Naar boven