Onderwerp: Bezoek-historie

Transferia: uitwerking concept en beleid : resultaten voorbereidingsfase
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), L.T. van 't Hof; P. Riemens, B.L.J. Wildenberg, M. Romijn, A.W.F. Reij; Directie Zuid-Holland, P.L.J. van Doorn-Klein; Adviesdienst Verkeer en Vervoer, G. van C

 

Samenvatting

In deze uitgave is een aantal produkten gebundeld, dat het resultaat is van de acties uit de voorbereidingsfase van het project Transferia, Spoor 17 van het "Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer" (SVV II). In de voorbereidingsfase worden het concept en het beleid voor transferia zodanig uitgewerkt dat voldoende middelen beschikbaar zijn om over te gaan tot realisering van een aantal pilots. Bevat de rapportages: toetsingscriteria; mogelijke pilotlocaties; raamwerk haalbaarheidsonderzoek; financiële aspecten; programma van eisen; communicatieplan en evaluatieplan van verschillende werkgroepen. De rapportages hebben tot voornaamste doel informatie te verstrekken over te volgen procedures, het aangeven van kaders en te hanteren criteria en eisen voor de te realiseren pilots.

 

Annotatie

[278] p.
ill.
Losbladig

Naar boven