Onderwerp: Bezoek-historie

studie naar de mogelijkheid van corrosie van voorspanwapening in onvolledig gevulde voorspankanalen
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.B. Polder; TNO-Bouw

 

Samenvatting

De studie is verricht naar de mogelijkheid van corrosie van voorspanstaal in onvolledig gevulde omhullingsbuizen (voorspanning met aanhechting), met name in bruggen en viaducten. Het in dit rapport geschetste beeld berust op literatuur over het gehele veld van corrosie van voorspankanalen, die niet compleet is en niet zonder meer representatief geacht mag worden voor het Nederlandse bruggenbestand. De literatuur m.b.t. corrosie van voorspanstaal is bestudeerd. De neerslag hiervan wordt in hoofdstuk 3 weergegeven en samengevat in een beschrijving van de belangrijkste voorwaarden voor breuk door corrosie. In hoofdstuk 4 wordt de beschikbare praktijkinformatie m.b.t. onvolledige vulling van voorspankanalen beschreven. In hoofdstuk 5 wordt informatie over de verschillende produktiewijze van voorspanstaal en de resulterende gevoeligheid voor corrosie beschreven. In hoofdstuk 6 wordt, op basis van de praktijkinformatie en aanvullende veronderstellingen, de mogelijkheid van schadelijke corrosie van voorspanstaal besproken alsmede een aanzet tot het beoordelen van de invloed op het constructief gedrag. Hoofdstuk 7 sluit af met conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

35 p.
ill., fig.
Rapport nr. 94-BT-R1337-03
In Opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD)
Literatuurstudie
Met lit.opg.

Naar boven