Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologisch herstel Rijkswateren : terugblik en perspectief : evaluatie programma herstel en inrichting Rijkswateren 1990-2005
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); G. Polman, W. Iedema

 

Samenvatting

De quick-scan laat zien dat sinds 1990 binnen Rijkswaterstaat op vele fronten hard is gewerkt aan het herstel en inrichting van onze rijkswateren met een groot scala aan maatregelen. Naast verdiensten zijn ook verbeterpunten vastgesteld.

 

Annotatie

80 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2001.045)
Evaluatie uitgevoerd in opdracht van het Hoofdkantoor van de Waterstaat, Directie Water
Met samenvatting
ISBN 9036954029

Naar boven