Onderwerp: Bezoek-historie

Vaarwaterontsloten locaties in Overijssel : bouwstenen voor beleid : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

BRO

 

Samenvatting

Ten behoeve van het stimuleren van het goederenvervoer over water heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle vaarwaterontsloten (bedrijfs)locaties langs de voor goederenvervoer van belang zijnde vaarwegen in Overijssel. Van elke locatie zijn de voor het vervoer over water van belang zijnde aspecten in beeld gebracht en is bekeken in hoeverre er kansen zijn voor het verder uitbouwen van de betreffende overslagfunctie of wat de eventuele knelpunten zijn.

 

Annotatie

33 p.
ill.
Uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

Naar boven