Onderwerp: Bezoek-historie

Planwet verkeer en vervoer
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer; VERDI

 

Samenvatting

Geeft nadere toelichting op de achtergronden en kenmerken van de Planwet Verkeer en Vervoer. Bevat tevens de integrale wetstekst.

 

Annotatie

16 p.

Naar boven