Onderwerp: Bezoek-historie

Propagatie van elektromagnetische golven langs voorspanstaven in betonconstructies
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Faculteit Elektrotechniek, Vakgroep Elektromagnetisme; door A.G. Tijhuis en I.C.Ongers

 

Samenvatting

De achtergrond van dit onderzoek is een door de Italiaanse firma CND gebruikte methode om voorspanstaven in betonconstructies te onderzoeken. Een kortdurende puls wordt geïnjecteerd in de staaf, die vervolgens in combinatie met zijn omgeving als golfgeleider werkt. Op plaatsen waar de staaf en/of de omhulling aangetast zijn treden reflecties op. Op basis van de gereflecteerde signalen probeert men de plaats en de aard van de beschadiging vast te stellen. Hoofdstuk 2 beschrijft de veldverdelingen in een "ideale" staaf. In hoofdstuk 3 komt de inhomogene staaf aan de orde. Voor dit geval hoeven niet alle modi te worden beschouwd, maar kan op grond van de resultaten van hoofdstuk 2 een selectie worden gemaakt. De strategie die gehanteerd is bij het oplossen van het reflectieprobleem wordt besproken in hoofdstuk 4. De numerieke implementatie wordt besproken in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de representatieve resultaten te vinden en hoofdstuk 7 bevat enkele conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

44 p.
ill.
Rapportnr. EM-18-94
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat. (RWS, BD)
Projectbegeleiding Rijkswaterstaat: G.M. Wolsink en F.J. Postema
Met lit.opg.

Naar boven