Onderwerp: Bezoek-historie

Overstromingsrisico's buitendijkse gebieden
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

RWS heeft een studie uitgevoerd naar de overstromingsrisico's in de buitendijkse gebieden in Nederland. Het voornaamste doel is het bewustzijn inzake hoogwaterrisico's te vergroten en objectieve informatie over die risico's te verschaffen. Deze studie geeft inzicht in de spreiding van de overstromingsrisico's in het buitendijks gebied van Nederland. Op lokaal niveau kan het beeld soms afwijken van de werkelijkheid en daarom moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. De in de kaarten aangegeven categorieën geven een idee van de omvang van de te verwachten schade en maken het mogelijk verschillende regio's met elkaar te vergelijken.

 

Annotatie

398 p.
(DWW ; W-DWW-2000-064)
ill.
Losbladige uitg. in koffer
Contactpersoon: P.J.M. Wondergem (RWS, DWW)

Naar boven