Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpassing rekenmodellen Bergsediepsluis voor vlinderkleppen : bureaustudie
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); A.Vrijbucht

 

Samenvatting

In de Bergsediepsluis, die de scheepvaartverbinding tussen de Oosterschelde en het Zoommeer vormt, is een zoutbestrijdingssysteem aangebracht. De verbinding tussen kolk en kelder van het systeem wordt gevormd door een zestal laaggelegen buizen. Het debiet door de buizen wordt tot op heden gestuurd door schuifafsluiters. Wegens mechanische problemen bleek het noodzakelijk deze te vervangen door vlinderkleppen. Het doel van het onderzoek was hydraulisch advies te geven over de consequenties van de inbouw van vlinderkleppen in het systeem van de Bergsediepsluis.

 

Annotatie

14 p.
ill., fig., graf.
Q1850
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat, (RWS, BD)

Naar boven