Onderwerp: Bezoek-historie

Scheepvaartaanbod en passeertijdkosten bij de sluizen van IJmuiden: 1992-2000
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Economisch Instituut (NEI); P.M. Blok, J. Bozuwa, M.Y. van Schijndel-Pronk

 

Samenvatting

Het sluiscomplex bij IJmuiden vormt het laatste deel in de hoogwaterkering van Noord-Holland dat nog niet voldoet aan de normen van de Deltawet. De Zuider sluis en de Kleine sluis kunnen alleen met een zeer ingrijpende renovatie aangepast worden. Deze zal in de periode 1995 t/m 1998 plaatsvinden. De perioden waarin de renovatiewerkzaamheden plaats vinden dienen zo gepland te worden, dat er gedurende de totale periode sprake is van een optimalisatie van de renovatieperioden van beide sluizen, teneinde passeertijd en passeertijdkosten en de kosten voor de voorziene extra wachtruimte te minimaliseren. Begonnen wordt met een korte beschrijving van de wijze waarop de studie is opgezet. Vervolgens wordt het representatieve basisjaar bepaald dat als uitgangspunt dient voor de prognoses van het scheepvaartverkeer. Daarna wordt dit basisjaar nader geanalyseerd. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de resultaten van de prognoses per scheepvaartcategorie vermeld, te weten de vrachtvervoerende zee- en binnenvaart, de niet-vrachtvervoerende zee- en binnenvaart en supplyschepen en de recreatievaart. Daarna wordt verslag gedaan van de lig- en vaarkosten van zeeschepen en niet-vrachtvervoerende binnenvaart. Het rapport wordt afgesloten met conclusies.

 

Annotatie

VII, 61 p.
ill., tab., bijl.
T2187 PRO/YD
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD) als gedelegeerd opdrachtgever van de Regionale Directie Noord-Holland
Projectnaam: Renovatie Zuider- en Kleine sluis IJmuiden (deelproject van Renovatie Noordzeesluizen te IJmuiden)

Naar boven