Onderwerp: Bezoek-historie

Assessment DWW-breed kennissysteem : onderzoek naar technische haalbaarheid van een kennissysteem voor de gehele DWW
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Christiaan Karman

 

Samenvatting

Doel van dit project is te onderzoeken of het technisch haalbaar is om de kennis van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) in een kennissysteem onder te brengen. Het gaat hierbij om kennis van de DWW die betrekking heeft op de vakgebieden waarover de DWW adviseert aan regionale directies en andere klanten binnen en buiten Rijkswaterstaat. Er zijn ongeveer 160 kennisgebieden geïdentificeerd. Deze kennisgebieden lopen uiteen in ondermeer complexiteit en is vergelijkbaar met KEVER en MATEXPERT, twee reeds door de DWW en BSO/AI gerealiseerde kennissystemen. Voor verreweg de meeste kennisgebieden is de conclusie getrokken dat het mogelijk is een kennissysteem te ontwikkelen. Uit de omvang en de gerealiseerde inspanning voor genoemd kennissysteem en uit het aantal kennisgebieden is afgeleid dat het tussen de ongeveer 80 en 120 mensjaar zal kosten het gehele DWW-brede kennissysteem te bouwen.

 

Annotatie

61 p.
ill. ; 30 cm.
Met lit.opg. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS DWW) Hoofdafdeling Materialen, (projectbegeleiders P.M.C.B.M. Cools (projectleider), J.A.M. Mank)(Rapportnr.: MAO-R-92080)

Naar boven