Onderwerp: Bezoek-historie

Optimalisatie waterbehoefte scheepvaart Midden Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Maritime Simulation Centre the Netherlands (MSCN); H.B. Smits

 

Samenvatting

In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant. - Project nr.: OD047.10 Simulatiemodel voor de Verkeers-Afwikkeling bij Kunstwerken (SIVAK), is een in de simulatie taal PROSIM geprogrammeerd model. Het model maakt het mogelijk een vaarwegen net met diverse kunstwerken (sluizen en bruggen) te simuleren. Daar de capaciteit van vaarwegen voor een groot deel wordt bepaald door de restricties in die vaarwegen kan een dergelijke simulatie tot optimalisatie van de vaarweginfrastructuur leiden. Beschrijft de uitvoering van de werkzaamheden t.a.v. de bepaling van de schutverliezen veroorzaakt door de scheepvaart, voor het vaarwegsysteem dat ingesloten ligt tussen sluis Panheel, Sluis I, sluis Schijndel en Lozen. De uitkomsten van de voor de verschillende sluizen uitgevoerde simulatie zijn in getalsvorm weergegeven in de bijlage.

 

Annotatie

28 p.
ill.
Met losse bijlage
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Branbant (RWS, NB)
Project nr.: OD047.10

Naar boven