Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport milieuhygiënisch onderzoek vuilstortplaats Centraal Afvalverwerkingsbedrijf IJmond (CAIJ) te Beverwijk ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 22/9
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ingenieursbureau Oranjewoud

 

Annotatie

11 p.
bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
Projectnr.: 76-14325

Naar boven