Onderwerp: Bezoek-historie

Het onderzoek aan een realistisch model van de v-ligger ten behoeve van het spuisluizencomplex in het Haringvliet
Publicatiedatum:01-01-1961

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nijverheidsorganisatie TNO, Instituut TNO voor bouwconstructies (IBBC-TNO)

 

Samenvatting

Aan de orde komen de modelregels en de schaalfactor; omschrijving van de ligger; overzicht van gebruikte tekeningen; afwijkingen van de tekeningen; de bekisting van de moten; de wapening en de voorspansystemen; het beton; gevolgde werkwijze bij de montage en het storten van de voegen; het voorspannen in dwarsrichting en het injecteren van de kabelkanalen; de scharnieren; het opstellen van het model op de pijlers; de beproevingsinstallatie en de toegepaste meetmethoden; het belastingsprogramma; enkele algemene beschouwingen betreffende de meetresultaten; de uit de metingen afgeleide langsspanningen in het ongescheurde stadium in vergelijking met de spanningen volgens de liggertheorie; de uit de metingen afgeleide schuifspanningen ter plaatse van moot a in vergelijking met de theoretische waarden; spanningen in de omgeving van de scharnieren; verband tussen de pijlerverdraaiing en het wringende moment; bepaling van de belasting waarbij de eerste scheur is ontstaan; de verplaatsingen; bepaling van de vervormingstoestand ter plaatse van het veldmidden, aanwezig bij de beëindiging van de proef; theoretische bepaling van de breukbelasting en samenvatting en conclusies.

 

Annotatie

4 dl.
ill.
Rapportnr. B-61-1362
Deel I: Vervaardiging van het model: tekst. - 39 p. - deel I vervaardiging van het model : figuren. - 47 p.
Deel II beproevingsresultaten: tekst. -[24] p. - deel II beproevingsresultaten: figuren. - ongep.
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS)

Naar boven