Onderwerp: Bezoek-historie

Aslastmetingen op Rijksweg 67 : 1994 en 1996
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde], Hoofdafdeling Infrastructuur, Afdeling Basisgegevens en Metingen (IB); [metingen uitgevoerd door het Opzoekings Centrum voor de Wegenbouw (OCW); R. Nieuwsma; met medew. van TNO-Bouw]

 

Samenvatting

Omdat recente belastinggegevens nodig waren om de Europese voorstellen op het gebied van het ontwerpen van brugconstructies te kunnen beoordelen, zijn in 1994 en 1996 aslastmetingen uitgevoerd op Rijksweg 67 (RW67). Gezien de behoefte van de Dienstkring Autosnelwegen (DAS) Eindhoven naar aslastgegevens van RW67 zijn de datasets van de metingen verwerkt tot aslastspectra. Daarnaast is een aantal aslastgerelateerde gegevens afgeleid. Aan de orde komen: de aspecten rond de metingen en de meetlocaties; de bewerking c.q. verwerking van de data en vermelding van de meetresultaten; evaluatie van de resultaten.

 

Annotatie

13, VI p.
tab., fig.
Rapportnr. W-DWW-97-047
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD)
Met lit.opg.

Naar boven