Onderwerp: Bezoek-historie

Verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater voor slibdepots in het Ketelmeergebied : aanvullende variantberekeningen voor de voorkeurlokatie Epb
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); L.M. van der Heijdt, W. van Ellen, N.M. de Rooij

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van de aanvullende berekeningen in het kader van de inspraakprocedure van de tweede fase van de MER voor de baggerspeciebergingslokatie in het Ketelmeergebied.

 

Annotatie

[16] p.
tab.
T1415
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Projectbureau Depotbouw
Met lit.opg.

Naar boven