Onderwerp: Bezoek-historie

Draagsterkte van smeermiddelen : vetten en glijlak
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C.M.Honselaar; TNO-Industrie

 

Samenvatting

Vergelijkend onderzoek naar de draagsterkte en de invloed van condens hierop van een aantal kandidaat vetten. Als referentievet is gekozen voor Voler Compound 2000E. Het doel van het onderzoek is na te gaan of er een smeervet beschikbaar is, dat onder droge en condens omstandigheden goede smerende eigenschappen heeft. Geeft eerst een overzicht van merken smeervetten die geselecteerd zijn voor het onderzoek. Daarna worden de apparatuur en de testprocedure van de beproevingsmethode beschreven. Tot slot worden de resultaten van de onderzoeken per smeervet gegeven.

 

Annotatie

8 p.
fig., tab., graf.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD)

Naar boven