Onderwerp: Bezoek-historie

Asbest bij Rijkswaterstaat : literatuuronderzoek naar gevaren van asbest, overheidsbeleid inzake asbesthoudende materialen en toepassingsgebieden van asbest en asbesthoudende materialen
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), hoofdafdeling milieu (MI); H. Wever

 

Samenvatting

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke silicaatgesteenten. Het is een onverwoestbaar materiaal dat in het verleden veel is toegepast in verschillende produkten en ook nu nog wordt toegepast, in bijvoorbeeld asbestcement. Asbest is een probleemstof die schadelijk is voor de gezondheid van zowel werknemers, die met asbesthoudende materialen werken, als voor de volksgezondheid. Een asbestvezel kan (bij inhalatie) al kanker veroorzaken. Mede daarom staat asbest al jarenlang ter discussie en is het beleid ten aanzien van asbest in de loop der jaren steeds meer aangescherpt. Dit leidt in Nederland uiteindelijk tot een algemeen asbestverbod, dat medio 1993 ingaat. De roep om goede alternatieven is daardoor steeds groter geworden. Er zijn vele alternatieven voor asbesthoudende materialen denkbaar. Ook binnen de Rijkswaterstaat zijn veel asbesthoudende materialen gebruikt, die nu bij vervanging of verwijdering voor problemen zorgen. Bij het verwijderen moeten goede voorzieningen worden getroffen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan asbest (dit kan in een sloopplan beschreven worden)

 

Annotatie

14 p.
bijl.
MI-AB-92-39

Naar boven