Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie probleemstoffen in de Waddenzee en Eems-Dollard : meetjaar 1998
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); D. Dijkhuizen

 

Samenvatting

Overzicht van de stoffen die de grenswaarden/(i)MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) en/of streefwaarden (i)VR (Verwaarloosbaar Risico) overschrijden voor water, zwevend stof en sediment.

 

Annotatie

33 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB-99.603X
Met lit. opg.

Naar boven