Onderwerp: Bezoek-historie

Nautische onderzoeken SM2V : een overzicht van de nautische onderzoeken die door de werkgroep Nautica van SM2V zijn uitgevoerd in de periode september 1997 tot december 1999
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten (SM2V), Werkgroep Nautica [voorz. W. Hoebée]

 

Samenvatting

Overzicht van nautische onderzoeken met als doel een passende oplossing aan te reiken voor het ruimteprobleem van de haven van Rotterdam en daarbij tegelijkertijd de leefbaarheid in het havengebied te verbeteren. Dit is concreet vertaald in het ontwerpen van 1000 ha. netto uitgeefbaar haven- en industrieterrein en het ontwikkelen van 750 ha. natuur- en recreatiegebied.

 

Annotatie

115 p.
Ill.
Werkgroepleden o.a. W. Verhagen (RWS, Directie Noordzee NZ), R. Pollen (Directoraat Generaal Goederenvervoer DGG), R.Ph.A.C. Savenije, B.M. Peters (RWS, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Naar boven