Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning mogelijkheden City-Cargo-Bike : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

OC Mobility Coaching

 

Samenvatting

Geeft een algemeen beeld van de stedelijke distributie in Nederland en de plaats van de City-Cargo-Bike daarin. Bespreekt vervolgens het aanbod, de sterke en zwakke punten van City-Cargo-Bikes en belangrijke aandachtspunten van dit logistieke concept. Beschrijft praktijkvoorbeelden en geeft mede op basis van deze voorbeelden aan waarvoor, door wie, waar en op welke manier City-Cargo-Bikes toegepast kunnen worden in de stedelijke distributie. Beoordeelt de economische, technische en logistieke haalbaarheid en de bijdrage die geleverd wordt aan het oplossen van de knelpunten op de terreinen van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Beschrijft kort de rol van de overheid en formuleert conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

VII, 51 p.
ill., bijl.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
projectbegeleiding M.J. Dekker

Naar boven