Onderwerp: Bezoek-historie

Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur : deel I: basisplan ; deel II operationeel deel
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

De Directie Noord-Holland is beheerder van het Noordzeekanaal en het Noordhollandse deel van de Waddenzee. Op grond van haar beheerstaken is ze ook verantwoordelijk voor de bestrijding van calamiteiten op, in en onder de oppervlaktewateren die onder haar beheer vallen. In het calamiteitenplan staan de diverse taken in geval van een calamiteit (uiteraard afhankelijk van de soort ramp) vastgelegd ook verantwoordelijkheden worden aangegeven en communicatielijnen (zowel intern als extern) en procedures zijn bepaald. Overigens heeft men er voor gezorgd dat het calamiteitenplan voor de natte infrastructuur is afgestemd op dat van de droge infrastructuur.

 

Annotatie

1 dl.
bijl., krt., tab.
Omslagtitel: Calamiteitenplan waterregio Noord-Holland

Naar boven