Onderwerp: Bezoek-historie

Triboregister : wrijvingscoëfficienten en slijtfactoren
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); D. Ros

 

Samenvatting

In 1975 werd het verkennende onderzoek naar wrijvingsarme en slijtvaste materiaalcombinaties afgesloten en vastgelegd in een onderzoeksrapport. Het tribologisch onderzoek is daarna voortgezet. Dit was nodig om laboratoriumwaarden in de praktijk te toetsen. Ook werden nieuwe materialen, vooral kunststoffen, op hun mogelijkheden en beperkingen onderzocht. Rekenrichtlijnen m.b.t. slijtage en warmteontwikkeling werden opgesteld. Mede in het kader van corrosiepreventie werd het toepassingsgebied van kunststoffen uitgebreid. Uitgangspunt hierbij was steeds: het verminderen van het totaal aan ontwerp-, bouw- en beheerskosten. Sindsdien werden de tribologische toepassingsmogelijkheden van kunststoffen steeds meer bekend, zowel bij ontwerpers als bij beheerders van civiele constructies. In dit register zijn de waarden samengevat die zijn verkregen over een periode van meer dan 20 jaar tribologisch onderzoek.

 

Annotatie

12 p., [100 p. bijl.]
bijl., tab.
Met lit.opg.
Kenmerk: NIO-R-95025

Naar boven