Onderwerp: Bezoek-historie

ARAN - Automatic Road Analyzer
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Voor het wegbeheer en planning van het verhardingsonderhoud zijn gegevens over de toestand van de weg nodig. Om deze gegevens van het rijkswegennet op een efficiënte en veilige wijze te kunnen inwinnen, maakt de DWW gebruik van de ARAN. De ARAN is een multi-functioneel voertuig, waarmee meerdere wegkenmerken, zoals langs- en dwars-onvlakheid, verkanting en langshelling, gelijkzijdig gemeten kan worden. Tevens worden het wegbeeld en de zichtbare schade aan het wegdekoppervlak met een videologgingsysteem opgenomen.

 

Annotatie

5 brochures
fig.
(DWW wijzer ; nr. 2)
2a: ARAN - langsvlakheidsmetingen. - 1991. - (DWW wijzer ; nr. 2a)
2b: ARAN - rijspoordieptemetingen. - 1991. - (DWW wijzer ; nr. 2b)
2c: ARAN - registratie visuele schadebeelden. - 1991. - (DWW wijzer ; nr. 2c)
2: ARAN - ARAN - Automatic Road Analyzer. - 1999. - (DWW wijzer ; nr. 2)

Naar boven