Onderwerp: Bezoek-historie

Regionaal Beheerplan Droog 2000 - 2005
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

In dit Regionaal Beheerplan Droog, dat een onderdeel is van het project Wegbeheer 2000, wordt aangegeven hoe Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland de beleidsdoelstelling voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en instandhouding van het hoofdwegennet in de provincies Gelderland en Overijssel binnen de periode 2000 - 2005, met als richtjaar 2010, denkt te kunnen gaan realiseren.

 

Annotatie

139, [11] p.
ill.
losbladige uitgave

Naar boven