Onderwerp: Bezoek-historie

Het Risman-proces : risicomanagement voor infrastructuurprojecten : naar een betere beheersing van tijd, geld en kwaliteit
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Met behulp van de risman-methode, een methode voor risico-analyse die inmiddels al in veel infrastructuurprojecten is toegepast, krijgt een projectmanager inzicht in de belangrijkste risico's voor zijn project. Daarmee zijn die risico's nog niet van de baan. Aan de hand van dat inzicht kan hij adequate beheersmaatregelen treffen en is de projectmanager in staat het project beter te beheersen.

 

Annotatie

18 p.
ill.
Dit concept voor risicomanagement is ontwikkeld door NS Railinfrabeheer, RWS Bouwdienst, Twijnstra Gudde, RWS Directie Zuid-Holland, Gemeentewerken Rotterdam en TU Delft

Naar boven