Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspeciestortplaats IJmeergebied : mer / deelnota geohydrologie
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Projectbureau Depotbouw; A. Biesheuvel

 

Samenvatting

Bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het inrichten van een depot voor het storten van baggerspecie is het noodzakelijk inzicht te hebben in de geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. Deze eigenschappen spelen een rol bij (onder meer) de mogelijke verspreiding van verontreinigingen vanuit zo'n depot via het grondwater, bij afwezigheid of falen van isolerende voorzieningen. Inventarisatie van geschikte gebieden voor het storten van bagger.

 

Annotatie

34 p.
bijl., tab., krtn.
Met lit.opg.
Documentnr.: PDB.PMBY-3-95123
2e concept
Bouwdienst Rijkswaterstaat maakt deel uit van het Projectbureau

Naar boven