Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsanalyse kustverdediging : hoofdrapport en samenvatting
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL), Samenwerkende Instellingen ten behoeve van beleidsanalytische Studies (SIBAS), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland (RWS, NH); G. Baarse

 

Samenvatting

Studie die inzicht moet verschaffen in de aard en omvang van de kustafslag aan de Noordzeekust van Texel tot 2010 en de maatschappelijke overwegingen die al dan niet nopen om maatregelen te treffen om kustafslag tegen te gaan.

 

Annotatie

133 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

Naar boven