Onderwerp: Bezoek-historie

Interpretatie monitoring baggerproevendepot Ketelmeer : projectplan
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Projectbureau Depotbouw; H.P. Laboyrie

 

Samenvatting

In opdracht van RWS directie IJsselmeergebied voert RWS, DWW een beheer- en monitoringprogramma uit voor een tijdelijk baggerproevendepot in het Ketelmeer. Hierbij worden metingen uitgevoerd t.b.v. correct beheer en monitoring conform de vergunningen. Ook worden metingen verricht om ervaring en kennis op te doen ten behoeve van het definitieve depot. Met namen dienen het model FSCONBAG en het door de Werkgroep Referentie Ontwerp (WRO) ontwikkelde waterkwaliteitsmodel te worden getoetst. Het Projectbureau is gevraagd om assistentie te verlenen bij de evaluatie van de metingen. Beschrijft de algemene opdrachtaanpak, planning, samenstelling projectteam, benodigde capaciteit en middelen, kwaliteitsborging, en de administratie.

 

Annotatie

13 p.
tab.
Documentnr.: PDB.PIMK-1-95027
Definitief
In opdr. van RWS DWW
Bouwdienst Rijkswaterstaat maakt deel uit van het Projectbureau

Naar boven