Onderwerp: Bezoek-historie

Aanbod van verkeerseducatie in de basisvorming : educatie in verkeer en verkeersveiligheid in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); P.B.M. Levelt

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van een onderzoek naar de rol die verkeerseducatie speelt in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs.

 

Annotatie

92 p.
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Onderzoeksmanager D.A.M. Twisk
Projectbegeleiding : W. Vermeulen (AVV)
(Rapportnummer ; R-99-35)

Naar boven