Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse van vloedmerkwaarnemingen op de dijk onder Hollum op Ameland : resultaten en aanbevelingen
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat (RWS), Directie Friesland, afdeling Planstudies en Onderzoek (ANP); F. IJnsen

 

Samenvatting

Statistische analyse van vloedmerkwaarnemingen na stormen in de peri- ode 1977-1983 op de dijk bij Hollum op Ameland. Deze vloedmerken ge- ven feitelijk de opgetreden maximale golfoploop op. Omdat aan de zuidkant van de Waddeneilanden bij ontwerpcondities uitsluitend sterk gerefracteerde golven optreden, is gebruik van normale golfpredic- tietechnieken niet mogelijk. Afgeleid wordt een grafiek waarin de maximale golfoploop kan worden afgelezen als functie van de vloed- merkhoogte, de duur van de storm, het optredende getijverschil en de golfperiode. De hier gevonden waarden dienen als basis voor het ont- werp van de dijkhoogte t.b.v. deltaverzwaringen.

 

Annotatie

20 p.
ill. ; 30 cm
Met bijl. - met lit. opg. - Rapportnr. ANP 83-4

Naar boven