Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse van peilbuiswaarnemingen langs de Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.B.A. Weijers, D.C. van Ooijen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Afdeling Advies

 

Samenvatting

Na het gereedkomen van de stormvloedkering in de Oosterschelde dienen een aantal ontwerprandvoorwaarden geverifieerd te worden. Eén daarvan heeft betrekking op het verloop van de grondwaterpotentiaal in de bestaande dijken tijdens stagnaties. Voor deze verificatie zijn tijdens een aantal opgetreden stagnaties peilbuiswaarnemingen uitgevoerd. Analyse van de verkregen resultaten leidt tot de conclus dat de destijds door PROVO (Projectgroep Veiligheid Oosterscheldedijken) gehanteerde rekenmethodiek veilig is. a2

 

Annotatie

5 [7] p.
ill. ; 30 cm
Notanr. WBA-R-90.108 Projectnr. C87.03.01 In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Zeeland (RWS, ZL)

Naar boven