Onderwerp: Bezoek-historie

Integrale analyse van een stortlocatie nabij Kornwerderzand
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); H.P.J. Mulder

 

Samenvatting

Per jaar wordt er een grote hoeveelheid specie gebaggerd in de toegangsgeul, buitenhaven en voorhaven van Kornwerderzand. Deze hoeveelheid wordt, verspreid over het jaar, in zijn geheel teruggestort in de Waddenzee. Het doel van dit rapport is tweeledig: antwoord te geven op vraag of er geschiktere stortlocaties zijn aan te wijzen bij Kornwerderzand en invulling geven aan een analysemethodiek voor de keuze van de beste stortlocatie.

 

Annotatie

58 p.
ill.
Rapport RIKZ-99.033
Met lit. opg.

Naar boven