Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse van knelpunten bij het gebruik van alternatieve (secundaire) materialen
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.B. Wust, J.M.M. Sopers

 

Samenvatting

Ingegaan wordt op de knelpunten die bestaan bij de regionale directies van de Rijkswaterstaat bij het toepassen van alternatieve (secundaire) materialen in civiel-technische constructies. Behandeld worden organisatorische, technische, financiële en beleidsmatige beperkingen. Aanbevelingen voor het wegnemen van de belemmeringen worden gegeven.

 

Annotatie

48 p.
30 cm
Met lit.opg. - Rapport nr.: TW-R-92.015. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven