Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse stabiliteit taludbekleding van de Eilanddijk te Vlissingen
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A. Hernandez, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Afdeling Advies

 

Samenvatting

Na de verzwaring van de Eilanddijk te Vlissingen is aanzienlijke schade opgetreden. Het is derhalve de vraag of een heraanpassing van het ontwerp niet noodzakelijk is. In deze nota wordt de bekleding vande dijk (betonblokken van het type Haringman) nader bekeken. Specialeaandacht is besteed aan de kleilaag onder de blokkenglooiing en de overgang van blokken naar klei. Geconcludeerd is dat de blokdikte zeer marginaal is, en dat weinig verwacht mag worden van de reststerkte van de onderliggende kleilaag.

 

Annotatie

14 [13]p.
ill. ; 30 cm
Notanr. WBA-N-88.148 Projectnr. W86.06/07 In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, DWW)

Naar boven