Onderwerp: Bezoek-historie

Regionaal-economische functies van regionale luchthavens
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Buck Consultants International

 

Samenvatting

Er is een inventarisatie gemaakt van verschillende methodieken in binnen- en buitenland die de ecnomische effecten van luchthavens in beeld hebben gebracht. Vervolgens zijn door middel van interviews aan de hand van zogenaamde Product-Markt_Combinaties de mogelijkheden per vliegveld verkend. De conclusies en aanbevelingen die in dit onderzoek worden gedaan zullen bouwstenen vormen bij de totstandkoming van een nieuw Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL).

 

Annotatie

128 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksluchtvaartdienst (RLD)
Ministerie van Economische Zaken, Directie voor Ruimtelijk Economisch Beleid
Met lit. opg.

Naar boven