Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer op Peil (BOP 1997) : Landelijk Beheerplan Nat : planperiode 1999-2003
Publicatiedatum:01-02-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Beschrijft de wijze waarop Rijkswaterstaat de door het beleid opgedragen productie realiseert en daarbij het beheer naar proces en inhoud laat mee-evolueren met de ontwikkelingen in de natuurlijke en maatschappelijke omgeving. Geeft een landelijke aggregatie van de regionale deelprogramma's, inclusief de onderbouwing, zoals deze door de regionale directies van Rijkswaterstaat in hun Regionaal Beheerplan Nat (BPN) zijn opgenomen.

 

Annotatie

48 p.
bijl., fig., tab.
(BPN4.PGG-4-98007)

Naar boven