Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse natuurmetingen : trekproeven en doorlatendheidsmetingen
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. den Adel, T.P. Stoutjesdijk; Grondmechanica Delft, Afdeling Waterbouwkundige constructies

 

Samenvatting

Er zijn natuurmetingen op Haringmanblokken uitgevoerd. Zowel trek- als infiltratieproeven zijn verricht. Bij de trekproeven is waargenomen, dat als aanéén blok wordt getrokken, naburige blokken in een rij meekomen. Als mogelijke verklaring werd anisotropie in de wrijving aangenomen. In dit rapport is onderzocht hoe anisotropie met nieuwe natuurmetingen kan worden aangetoond. Verder is nagegaan of excentrisch trekken van blokken aanleiding kan geven tot de grote spreiding in de kracht, die nodig is om een blok uit de zetting te trekken; bij de metingen is een grote spreiding in die kracht gevonden. De infiltratieproeven geven grote verschillen in toplaagdoorlatendheid te zien. Door vergelijken met de theorie blijkt dat boven op de spleten zeer open zijn, terwijl bij de stilwaterlijn de spleten volledig zijn ingezand.

 

Annotatie

II, 42 p. + bijl.
ill.
Rapportnr.: CO-323940/4
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) ; projectleider: B.P. Rigter

Naar boven