Onderwerp: Bezoek-historie

Naar informatie op maat : ervaringen met informatiebehoeftebepaling in de natte (informatie)sector
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

in samenwerking met Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL); Programmabureau Meetstrategie 2000+

 

Samenvatting

Deze brochure beschrijft de "methodiek informatie op maat". Een methodiek om de kloof tussen wat de opdrachtgevers willen weten en wat opdrachtnemers in de meetsector aanleveren te verkleinen.

 

Annotatie

11 p.
ill.
(Rapport MS2000+ ; 99.02)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Brochure

Naar boven