Onderwerp: Bezoek-historie

Amfibiën en verkeerswegen : een patroonanalyse in Gelderland en Noord-Brabant
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO); T. van der Sluis, C.C. Vos

 

Samenvatting

Onderzocht is wat de effecten zijn van wegen en verkeer op amfibiën. In Noord-Brabant en Gelderland zijn twee onderzoeksgebieden geselecteerd, waarvoor gebiedsdekkende inventarisatiegegegevens van amfibiën beschikbaar zijn. Binnen deze gebieden is bepaald welke wegen en waterlopen absolute barrières vormen voor amfibiën. Deze barrières vormen de begrenzing voor de deelgebieden. Deze begrenzing is gedigitaliseerd, en met behulp van GIS zijn verschillende ruimtelijke parameters berekend. Door middel van een statistische analyse is onderzocht of binnen deze gebieden effecten van de barrièrewerking door verkeerswegen aantoonbaar zijn. Voorts zijn aanbevelingen gedaan voor gewenst onderzoek.

 

Annotatie

41 p.
fig., tab.
(Project versnippering ; dl. 28). - W-DWW-96-115
Met Engelse samenv. en lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), begeleiding G. Veenbaas

Naar boven